Het beste halen uit mensen en organisaties

Markant HRM is goed in het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties. We bieden professionele ondersteuning op maat in alle facetten van de werkrelatie.

Loopbaancoaching voor optimale ontwikkeling van uw medewerkers
De juiste man/vrouw op de juiste plek is de basis van het succes van uw bedrijf. Maar functie-eisen en voorkeuren van medewerkers ontwikkelen zich voortdurend. De loopbaancoaches van Markant HRM geven inzicht in doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerkers. We helpen ze hun loopbaan te sturen in de richting waarin hun kwaliteiten het best tot hun recht komen.

Re-integratie houdt uw organisatie gezond
Langdurig zieke werknemers zijn kostbaar en leveren het risico op van een stagnerende organisatie. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat alle mogelijke inspanningen moeten worden gedaan voor een snelle terugkeer in de werksituatie. Intern of extern. Schadebeperking voor alle partijen staat voorop. Markant HRM maakt u wegwijs in de gecompliceerde regelgeving en levert oplossingen op maat.

Met outplacement helpen we uw mensen snel elders aan het werk
Ziet u zich genoodzaakt afscheid te nemen van een of meer medewerkers? Markant HRM helpt de pijn te verzachten door het aanbieden van outplacementtrajecten. Wij doen er alles aan om uw mensen zo snel mogelijk elders aan nieuw werk te helpen. Met individuele begeleiding op maat.